اردوی آموزشی تشکیلاتی “طلایه داران فردا ” استان اصفهان ویژه مسئولین انجمن مدارس پسرانه استان اصفهان به مدت ۳روز در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) برگزار شد.

ادامه مطلب